• להתקשרות מהירה

אישור לטופס 4

חיטוי צנרת – טופס 4
אנו מוסמכים ע"י משרד הבריאות , משרד העבודה , משרד להגנת הסביבה .
וי פיקס – נחום קהלני מבצעים עבודות ניקוי וחיטוי, לצנרת, וקווי מים בכל הקטרים, ובדיקת מז"חים ואל חוזר כפול
הן למגזר הציבורי והן למגזר הפרטי. עבודה מול וועדי בתים ,קבלנים ולקוחות פרטיים.

- ניקוי וחיטוי קווי מים ( תשתית )

- ניקוי וחיטוי צנרת ו מאגרי מים בבניינים משותפים ( אישור לקבלת טופס 4 )

- שטיפה וחיטוי מערכות מים בבתים צמודי קרקע (אישור לקבלת טופס 4 )

- חיטוי וטיפול באירועי זיהום מים (מחלת הלגיונרים "לגיונלה" קוליפורמים ).

- שטיפה וחיטוי מערכות מים חמים ואוגרי מים חמים ( לפני ביצוע דיגום מעבדה )

- שטיפת קווי ביוב (לקבלת טופס 4 )
-התקנת מז"ח או אל חוזר כפול
-בדיקת מז"ח (אישור לקבלת טופס 4 )

• בסיום העבודה יונפק במקום ומיידית ע"י החברה טופס "אישור ביצוע ניקוי וחיטוי צנרת מי שתיה"
ודו"ח בהתאם. ובבדיקת מז"ח " אישור תקינות מז"ח "