• להתקשרות מהירה
אישור לטופס ארבע

טופס 4- טופס זה מהווה אישור לכך שהמבנה ראוי למגורים או למטרה שלה הוא נועד . 

חברת "vfix" מספקת שירות אישור לטופס 4
חיטוי צנרת – טופס 4
אנו מוסמכים ע"י משרד הבריאות , משרד העבודה , משרד להגנת הסביבה .
"vfix" – נחום קהלני מבצעים עבודות ניקוי וחיטוי, לצנרת, קווי מים בכל הקטרים, בדיקת מז"חים ואל חוזר כפול
הן למגזר הציבורי והן למגזר הפרטי. עבודה מול וועדי בתים ,קבלנים ולקוחות פרטיים.

- ניקוי וחיטוי קווי מים ( תשתית )

- ניקוי וחיטוי צנרת ו מאגרי מים בבניינים משותפים ( אישור לקבלת טופס 4 )

- שטיפה וחיטוי מערכות מים בבתים צמודי קרקע (אישור לקבלת טופס 4 )

- חיטוי וטיפול באירועי זיהום מים (מחלת הלגיונרים "לגיונלה" קוליפורמים ).

- שטיפה וחיטוי מערכות מים חמים ואוגרי מים חמים ( לפני ביצוע דיגום מעבדה )

- שטיפת קווי ביוב (לקבלת טופס 4 )

-התקנת מז"ח או אל חוזר כפול

-בדיקת מז"ח (אישור לקבלת טופס 4 )

• בסיום העבודה יונפק במקום ומיידית ע"י החברה טופס "אישור ביצוע ניקוי וחיטוי צנרת מי שתיה"
ודו"ח בהתאם. ובבדיקת מז"ח " אישור תקינות מז"ח "