• להתקשרות מהירה

מזח

מונע זרימה חוזרת



מז"ח, (מזח, מזחים): הוא אביזר אינסטלציה המיועד להרכבה בקווי מים לשתיה ומטרתו למנוע חדירת מים מזוהמים לספק המים הראשי, כתוצאה מיניקה או לחץ שלילי המזח נמצא בדרך כלל אחרי קו המים הראשי של הבניין, וחוצץ בין מי השתייה למערכות מים שונות כגון: מערכת דישון לגינה, מגדלי קירור, מערכות הסקה וכיבוי אש. המזח יספק הגנה במקומות הבם קיים סיכון בריאותי, ובהתאם להוראות משרד הבריאות ומת"י.

חשוב לדעת

בעת הזמנת מתקין מז"ח, (מזח, מז"חים/בודק מז"ח) חובה לדרוש ולראות את תעודת ההסמכה ממשרד הבריאות להתקנה או בדיקת מזח (מז"ח, מז"חים)
עפ"י החוק על המתקין לבצע את העבודה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומכון התקנים המפורטות להלן;
פקודת בריאות העם תש"ס, עדכון אפריל 2000, נוסח משולב
חוק המים, 1959 (מקור מים, גורם הזיהום, מקור הזיהום)
תקן ישראלי 1205.1, התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות: מערכת הספקת מים קרים וחמים, 1995
הוראות למתקני תברואה(הל"ת), 1980 - הגדרות, דרישות לתכנון מערכת אספקת מים ומסירתם

חשיבות התקנת מז"ח

 המז"ח, שעל קו כיבוי אש , לדוגמא, מותקן שם מפני שהמים במערכת האש הם מים עומדים ומים עומדים עלולים להיות מסוכנים ומלאים בחיידקים. במידה ומים אלו יזרמו בחזרה אל קו ספק המים הם יזהמו אותם ויצרו הרעלה המונית.

תקנות משרד הבריאות קובעות כי יש לבדוק את המז"ח אחת לשנה על ידי בודק מוסמך!
הבדיקה נעשית ע"י מכשיר מיוחד ובסיום הבדיקה נמסרים העתקים לידי משרד הבריאות, ספק המים והלקוח .
כמו כן בכל פעם שהמז"ח עובר תיקון חובה לבצע שוב בדיקה, גם אם לא חלפה שנה מהבדיקה הקודמת.


נחום קהלני-
מוסמך משרד הבריאות