• להתקשרות מהירה

מזח

מונע זרימה חוזרת

בודק ומתקין מז"ח אל חוזר כפול עם פורק לחץ .
מוסמך משרד הבריאות
להתקין מזח, להתקין מז"ח, להתקין מזח"ים, להתקין מזחים
לבדוק תקינות מזח, לבדוק תקינות מז"ח לבדוק תקינות מז"חים, לבדוק תקינות מזחים
לכייל מזח, לבדוק מז"ח, לבדוק מז"חים, לבדוק מזחים
לתת תעודות תקינות רשמיות לכל סוג ה מזח"ים לפי תנאי רשיון משרד הבריאות
בודק מזח מוסמך, מתקין מז"ח מוסמך, מתקין מזח
מז"ח, (מזח, מזחים) הוא אביזר אינסטלציה המיועד להרכבה בקווי מים לשתיה ומטרתו למנוע חדירת מים מזוהמים לספק המים הראשי, כתוצאה מיניקה או לחץ שלילי המזח נמצא בדרך כלל אחרי קו המים הראשי של הבניין, וחוצץ בין מי השתייה למערכות מים שונות כגון: מערכת דישון לגינה, מגדלי קירור, מערכות הסקה וכיבוי אש. המזח יספק הגנה במקומות הבם קיים סיכון בריאותי, ובהתאם להוראות משרד הבריאות ומת"י.
חשוב לדעת
בעת הזמנת מתקין מז"ח, (מזח, מז"חים/בודק מז"ח) חובה לדרוש ולראות את תעודת ההסמכה ממשרד הבריאות להתקנה או בדיקת מזח (מז"ח, מז"חים)
עפ"י החוק על המתקין לבצע את העבודה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומכון התקנים המפורטות להלן;
פקודת בריאות העם תש"ס, עדכון אפריל 2000, נוסח משולב
חוק המים, 1959 (מקור מים, גורם הזיהום, מקור הזיהום)
תקן ישראלי 1205.1, התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות: מערכת הספקת מים קרים וחמים, 1995
הוראות למתקני תברואה(הל"ת), 1980 - הגדרות, דרישות לתכנון מערכת אספקת מים ומסירתם
חשיבות התקנת מזח, מז"ח, מזחים, מז"חים
המזח, המז"ח, המזחים שעל קו כיבוי אש , לדוגמא, מותקנים שם מפני שהמים במערכת האש הם מים עומדים ומים עומדים עלולים להיות מסוכנים ומלאים בחיידקים. במידה ומים אלו יזרמו בחזרה אל קו ספק המים הם יזהמו אותם ויצרו הרעלה המונית
תקנות משרד הבריאות קובעות כי יש לבדוק מז"ח אחת לשנה על ידי בודק מוסמך!
הבדיקה נעשית ע"י מכשיר מיוחד ובסיום הבדיקה נמסרים העתקים לידי משרד הבריאות, ספק המים והלקוח .
כמו כן בכל פעם שהמז"ח עובר תיקון חובה לבצע שוב בדיקה, גם אם לא חלפה שנה מהבדיקה הקודמת.

סוגי מזח , מז"ח ,מזחים , מז"חים (מונעי זרימה חוזרת), לפי מכון התקנים הישראלי:
רשימת המז"חים המאושרים להתקנה ע"י משרד הבריאות :
רשימת מתקיני מז"חים מוסמכים ע"י משרד הבריאות :
מזח, מז"ח (מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת)
תכונות:
מיועד לדרגות סיכון גבוהות.
מונע זרימה חוזרת באופן מושלם(בהתאם להוראות יצרן).
מתאים לתנאי 'לחץ נגדי' ולתנאי 'גישות חוזר'.
מגבלות:
יקר יחסית(כולל התקנה).
גורם להפסד, עומד גבוה יחסית.
דורש תנאי התקנה מיוחדים.
חכ"כ (שסתום חד- כיווני כפול )
תכונות:
מיועד לדרגות סיכון נמוכות מבחינה בריאותית.
מתפקד בתנאי 'לחץ נגדי' ובתנאי 'גישות חוזר'.
מגבלות:
יקר יחסית(כולל התקנה).
גורם להפסד, עומד גבוה יחסית.
מתריע במקרה של שסתומים חד-כיווניים "תפוסים".
שובר ריק(וואקום) טעון קפיץ
תכונות:
השסתומים בעלי סגירה חיובית.
תפקוד טוב בתנאי לחץ רצוף.
זול יחסית.
הפסד עומד נמוך יחסית.
מגבלות:
מתאים למניעת זרימה חוזרת בתנאי 'גישות חזור'(ואקום) בלבד.
אינו מתאים בתנאי 'לחץ נגדי'.
מיוצר בקטרים קטנים בלבד.
חשוב לדעת:
בעת הזמנת מתקין מז"ח / בודק מז"ח חובה לדרוש ולראות את תעודת ההסמכה ממשרד הבריאות להתקנה או לבדיקת מז"ח ,על מתקין המזח לבצע את העבודה בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומכון התקנים המפורטות להלן;
פקודת בריאות העם תש"ס, עדכון אפריל 2000, נוסח משולב.
חוק המים, 1959(מקור מים, גורם הזיהום, מקור הזיהום).
תקן ישראלי 1205.1, התקנת מתקני תברואה ובדיקתם - מערכות שרברבות: מערכת הספקת מים קרים וחמים, 1995.
הוראות למתקני תברואה(הל"ת), 1980 - הגדרות, דרישות לתכנון מערכת אספקת מים ומסירתם.
הבדיקה נעשית ע"י מכשיר מיוחד . בסיום הבדיקה נמסרים העתקים לידי משרד הבריאות , ספק המים והלקוח .
רשימת מתקיני מז"חים מאושרים ע"י משרד הבריאות
קהלני נחום 050-5750451 מספר רישיון מוסמך משרד הבריאות 1768:
בכל מערכת השקיה או מים שנכנסים אליה חומרים כימים חובה להרכיב בראש המערכת מז"ח.
לפי תקנות משרד הבריאות חובה להתקין מזח בכל מערכת ההשקיה אשר נעזרת בדישון דרך מערכת המים.