• להתקשרות מהירה

חיטוי צנרת

מים הם מקור גידול מצוין לטפילים, בקטריות, נגיפים ומיקרואורגניזם אחרים, חיטוי הצנרת נועד לסילוק ונטרול של חומרים מזהמים אלה ואחרים אשר מסוכנים לצריכת אדם, כאשר הצנרת לא עוברת חיטוי כנדרש, חומרים מזהמים אלו עלולים להימצא בצנרת ולכן ,עלולות להתפתח מחלות או בעיות בריאותיות שונות למשתמשי מקור המים. חיטוי המים נועד לא רק כדי לנקות את מקור המים אלא גם כדי להשאירו נקי לאורך זמן באמצעות חומרי חיטוי אשר מאושרים על ידי משרד הבריאות.

חברת "vfix" מתמחה בחיטוי צנרת ומאגרי מים ובעלת רישיון ממשרד הבריאות לטיפול במקרים אלו. 

אנו מבצעים חיטוי צנרת למתן אישור טופס 4
  • אישור מידי מוסמך משרד הבריאות .
  • מוכר בכל מועצה מקומית או עירייה .

אל תגידו לא ידעתם לשון החוק !!!
 
" המעכיר או מזהם מי מעין , מיכל או מאגר או מי מקום אחר , ועושה אותם בכך פחות מתאימים למטרה שהם משמשים לה כרגיל דינו מאסר שלוש שנים ." (חוק העונשין התשל"ז 1977)
" שינוי בתכונותיהם של מים במקור המים מבחינה פיסיקלית כימית אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת או שינוי שהמים יהיו מסוכנים לבריאות הציבור או שעלולים לפגוע בחי ובצומח או פחות ראויים למטרה אשר לה הם משמשים או נועדו לשמש "
" חייב אדם להימנע מכל פעולה מזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים במישרין או בעקיפין מיד או לאחר זמן ואין נפקא מינא אם המקור מים היה מזוהם לפני אותה פעולה או לא " ( חוק המים תשי"ט 1959)
בכלל זה נכללו גם האנשים הממונים על המים ואחראים לניקיונם והתרשלו בתפקידם ובשל כך הגיעו למצב זיהומי .( מנהלי בתים , וועדי בתים , אחראי מאגר , בעלי בתים )
 
עלויות ניקוי וחיטוי מאגרי מים ומערכות מים :

 
סוג השירות מחיר אחזקה שנתית מומלץ
 
 
מחירון לצרכן (לא כולל מע"מ ) ( יש להתקשר ולברר מחיר 050-5750451 )
 
בדיקה ודיגום מים בשטח ( כלור חופשי)220 ₪ ללא עלות
בדיקת מים במעבדה כולל אישור בדיקה – 800₪ כ- 550 ₪ )באזור מרכז
בדיקת מז"ח (מונע זרימה חוזרת) 280
תיקון מז"ח – בעלות נוספת (עבודה + חלקים)
 
חיטוי צנרת מים קוטג' סטנדרטי 2 קומות 900 ש"ח באזור מרכז
חיטוי צנרת מים קוטג' סטנדרטי 2 קומות 1200 ש"ח צפון / דרום.
חיטוי צנרת מים קוטג' סטנדרטי 3 קומות 1000 ש"ח מרכז
חיטוי צנרת מים קוטג' סטנדרטי 3 קומות 1300 ש"ח צפון / דרום .
 
חיטוי צנרת מים 1/2-3 צול (מעל 100 מ"א) 6 ₪ למ"א 5 ₪ למ"א
חיטוי צנרת מים 3-6 צול (מעל 100 מ"א) 8 ₪ למ"א 6 ₪ למ"א
 
ניהול יומן בדיקות מז"ח ,לגיונלה , חיטוי וניקוי 250 ₪  250 ₪
 
ניקוי וחיטוי מאגר עד 10 מ"ק1100 ₪ 850 ₪
ניקוי וחיטוי מאגר 10-20 מ"ק1400 ₪ 1100 ₪
ניקוי וחיטוי מאגר 20-40 מ"ק 1700 ₪ 1200 ₪
ניקוי וחיטוי מאגר 40-60 מ"ק1900 ₪ 1700 ₪
ניקוי וחיטוי מאגר 60-150 מ"ק 2500 ₪ 2000 ₪
איטום מאגר עד 40 מ"ק במצב סביר ונקי 3000  ₪ 2500 ₪
איטום מאגר עד 40 מ"ק במצב בעייתי 7000 ₪ 6000 ₪
איטום מאגר עד 100 מ"ק במצב סביר 13000 ₪ 12000 ₪
איטום מאגר עד 100 מ"ק במצב בעייתי 25000 ₪ 19000 ₪